آمار واردات تایر و تیوب

اعضاء محترم ؛

از طریق منوهای زیر می توانید به آمار واردات تایر و تیوب سال 1395 منتهی به اسفند ماه مربوط به گروه کالایی های زیر دسترسی داشته باشید.

  • سواری و کامیونت
  • اتوبوسی و کامیونی
  • راهسازی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • هواپیما، موتور سیکلت، دوچرخه
  • فرغون
  • تیوب
گروه کالایـــیتعرفه گمرکیآمار واردات تایر و تیوب 1395/12
قدیمجدیدوزن ( کیلوگرم )ارزش ریالیارزش دلاری
سواری رینگ 13-14-15 – سایر4011100040111000475543775359765089752170364926
سواری – رینگ 1340111010000
سواری – رینگ 1440111020000
سواری – رینگ 1540111030000
سواری – سایر40111090000
جمــع کـــــل سواری475543775359765089752170364926
اتوبوسی و کامیونی – 315/80R22.5401120104011201016376307165919522798552527974
اتوبوسی و کامیونی – 385/65R22.540112020000
اتوبوسی و کامیونی – 12.00R2440112030000
اتوبوسی و کامیونی – سایر401120904011209024530819236123982042574916206
جمــع کـــــل اتوبوسی کامیونی409071264020435048410127444180
هواپیما4011300040113000253441616264269081955526
موتورسیکلت401140004011400016168812187178877383438
دوچرخه401150004011500022321116144039466513118
جمــع کـــــل هواپیما ، موتورسیکلت ، دوچرخه638340899576452512852082
راهسازی ( تولید داخل دارد )40116110539203441814804106195
4011621019159718537030341583055
40116310474166447016099204273
40116910000
40117010000
40118010000
40119010000
40119210000
40119310000
4011941028239522463305576723361
4011991019681120819032870649062
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل دارد )772138717081996902265946
راهسازی ( تولید داخل نـــدارد )4011619019966651864046572205941945
40116290641819266256081446221112439
40116390213856035750312235611270146
40116990363565237715150163650
40117090000
40118090000
40119090000
4011929016629516263096795513648
40119390377143401282945061252969
40119490305446837158734188711904064
4011999019796752694031332738546771
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل ندارد )16167355190908817564960705632
لاستیک فرغون40118020000
لاستیک فرغون4011932040051215170541765478828
جمــع کـــــل فرغون 40051215170541765478828
تیوب سواری40131000401310001383412671646556462147749
تیوب دوچرخه4013200040132000772396713756932213311
تیوب هواپیما4013901040139010708172348662822410
تیوب موتورسیکلت401390204013902046494530912111457987765
تیوب ( سایر )4013909040139090506014315615416271002119
جمــع کـــــل تیوب24386901370755522904373354
 
جمـــع کــــــــــل واردات تایر و تیوب10887853811603200252808368484947