آمار واردات تایر و تیوب

اعضاء محترم ؛

از طریق منوهای زیر می توانید به آمار واردات تایر و تیوب سال 1396 منتهی به اسفند ماه مربوط به گروه کالایی های زیر دسترسی داشته باشید.

  • سواری و کامیونت
  • اتوبوسی و کامیونی
  • راهسازی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • هواپیما، موتور سیکلت، دوچرخه
  • فرغون
  • تیوب
گروه کالایـــیتعرفه گمرکیآمار واردات تایر و تیوب 1396/12
قدیمجدیدوزن ( کیلوگرم )ارزش ریالیارزش دلاری
سواری رینگ 13-14-15 – سایر4011100040111000652734477727852924217226914085
سواری – رینگ 1340111010000
سواری – رینگ 1440111020000
سواری – رینگ 1540111030000
سواری – سایر40111090000
جمــع کـــــل سواری652734477727852924217226914085
اتوبوسی و کامیونی – 315/80R22.5401120104011201014173134163544917746647206383
اتوبوسی و کامیونی – 385/65R22.540112020000
اتوبوسی و کامیونی – 12.00R2440112030000
اتوبوسی و کامیونی – سایر401120904011209019016314188885024193055264124
جمــع کـــــل اتوبوسی کامیونی331894483524299419396102470507
هواپیما4011300040113000167078845443567402479176
موتورسیکلت401140004011400019747629188742000860934
دوچرخه4011500040115000599721534181223481544959
جمــع کـــــل هواپیما ، موتورسیکلت ، دوچرخه9642751671512210884885069
راهسازی ( تولید داخل دارد )40116110639745191357313929
4011621018202918069964305557122
4011631020269518198892160560949
40116910000
4011701040103288658268185045
40118010828167958143024972739342
40119010000
40119210000
40119310000
40119410000
40119910393224286451075132150
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل دارد )12987131397081062914088537
راهسازی ( تولید داخل نـــدارد )40116190317075394233628201215171
4011629018307531829587339085640395
401163909668551388455598954279887
40116990000
4011709015398461411383254324105983
4011809015633807227705286386065291277
40119090589571860142527402565292
4011929027811427134250013836719
40119390357994600003726141797
40119490418876811541707152503796
40119990344627331130315491020904
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل ندارد )21955323301143455465887601221
لاستیک فرغون40118020706143576519493941627836
لاستیک فرغون401193201476816261045534193047
جمــع کـــــل فرغون 853824639129949281820883
تیوب سواری40131000401310001321678763449924262262832
تیوب دوچرخه4013200040132000278635361045530291073216
تیوب هواپیما40139010401390102325136594265541613
تیوب موتورسیکلت4013902040139020526275339974895441017457
تیوب ( سایر )4013909040139090591106445322018851320715
جمــع کـــــل تیوب27200191923451795395715833
 
جمـــع کــــــــــل واردات تایر و تیوب12625504914826704400117433496135