آمار واردات تایر و تیوب

اعضاء محترم ؛

از طریق منوهای زیر می توانید به آمار واردات تایر و تیوب سال 1397 منتهی به اسفند ماه مربوط به گروه کالایی های زیر دسترسی داشته باشید.

  • سواری و کامیونت
  • اتوبوسی و کامیونی
  • راهسازی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • هواپیما، موتور سیکلت، دوچرخه
  • فرغون
  • تیوب
گروه کالایـــیتعرفه گمرکیآمار واردات تایر و تیوب 1397/12
قدیمجدیدوزن ( کیلوگرم )ارزش ریالیارزش دلاری
سواری رینگ 13-14-15 – سایر401110004011100028834370410173071076598553110
سواری – رینگ 1340111010000
سواری – رینگ 1440111020000
سواری – رینگ 1540111030000
سواری – سایر40111090000
جمــع کـــــل سواری28834370410173071076598553110
اتوبوسی و کامیونی – 315/80R22.5401120104011201024312825322369322471976646648
اتوبوسی و کامیونی – 385/65R22.540112020572387973625886983517529975
اتوبوسی و کامیونی – 12.00R2440112030649902577035852577018341867
اتوبوسی و کامیونی – سایر401120904011209018318541221282930874252897947
جمــع کـــــل اتوبوسی کامیونی548542716943139929066165416437
هواپیما40113000401130001952981133460932352711138
موتورسیکلت401140004011400021325306619595273005
دوچرخه401150004011500012779513127981936311524
جمــع کـــــل هواپیما ، موتورسیکلت ، دوچرخه3444181295402711233095667
راهسازی ( تولید داخل دارد )40116110000
40116210000
40116310000
40116910000
4011701014455611716741181280916
4011801014399152018165170604821892
40119010000
40119210000
40119310000
40119410000
40119910000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل دارد )15844712135332582415102808
راهسازی ( تولید داخل نـــدارد )40116190000
40116290000
40116390000
40116990000
401170908783821127708334672721310
401180908924482192020637457145743589
4011909023042382051460896617
40119290000
40119390000
40119490000
40119990000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل ندارد )9825906203679772264648561516
لاستیک فرغون40118020438904871703309120571
لاستیک فرغون40119320000
جمــع کـــــل فرغون 438904871703309120571
تیوب سواری4013100040131000773585946991580472254427
تیوب دوچرخه401320004013200012298422371886899534749
تیوب هواپیما401390104013901041117249440027917
تیوب موتورسیکلت401390204013902015277512260941468290422
تیوب ( سایر )401390904013909026769830809335316732667
جمــع کـــــل تیوب13170831613138161303840182
 
جمـــع کــــــــــل واردات تایر و تیوب9680440813590927411280324690290