آمار واردات تایر و تیوب

اعضاء محترم ؛

از طریق منوهای زیر می توانید به آمار واردات تایر و تیوب سال 1398 منتهی به اسفند ماه مربوط به گروه کالایی های زیر دسترسی داشته باشید.

  • سواری و کامیونت
  • اتوبوسی و کامیونی
  • راهسازی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • هواپیما، موتور سیکلت، دوچرخه
  • فرغون
  • تیوب
گروه کالایـــیتعرفه گمرکیآمار واردات تایر و تیوب 1398/12
قدیمجدیدوزن ( کیلوگرم )ارزش ریالیارزش دلاری
سواری رینگ 13-14-15 – سایر4011100040111000329238784925510746142117329155
سواری – رینگ 1340111010000
سواری – رینگ 1440111020000
سواری – رینگ 1540111030000
سواری – سایر40111090000
جمــع کـــــل سواری329238784925510746142117329155
اتوبوسی و کامیونی – 315/80R22.54011201040112010683190879414917258591224164690
اتوبوسی و کامیونی – 385/65R22.54011202025851940353544927391084177352
اتوبوسی و کامیونی – 12.00R2440112030449142895229410206662124509762
اتوبوسی و کامیونی – سایر401120904011209031634734405947636705096654274
جمــع کـــــل اتوبوسی کامیونی17072005022239253106213529506078
هواپیما40113000401130002667061124468667752677304
موتورسیکلت401140004011400011040930279442057720942
دوچرخه401150004011500025933631481593471749562
جمــع کـــــل هواپیما ، موتورسیکلت ، دوچرخه6364511742079023034147808
راهسازی ( تولید داخل دارد )40116110000
40116210000
40116310000
40116910000
401170109233110670136649254050
40118010380647853753396646012798426
40119010000
40119210000
40119310000
40119410000
40119910000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل دارد )389881054820410310913052476
راهسازی ( تولید داخل نـــدارد )40116190000
40116290000
40116390000
40116990000
4011709015416271453439064373460569
4011809010933864268254456671663870101
401190906511213298172081316624
40119290000
40119390000
40119490000
40119990000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل ندارد )12540603284118664523467647294
لاستیک فرغون40118020000
لاستیک فرغون40119320000
جمــع کـــــل فرغون 000
تیوب سواری4013100040131000591852749017245961783376
تیوب دوچرخه40132000401320008772016490284125392626
تیوب هواپیما401390104013901067542525000010125
تیوب موتورسیکلت401390204013902015665113099258454311887
تیوب ( سایر )4013909040139090665923826643310801968196
جمــع کـــــل تیوب15028211875808482554466210
 
جمـــع کــــــــــل واردات تایر و تیوب22222261230915943351256736149021