آمار واردات تایر و تیوب

اعضاء محترم ؛

از طریق منوهای زیر می توانید به آمار واردات تایر و تیوب سال 1399 منتهی به اسفند ماه مربوط به گروه کالایی های زیر دسترسی داشته باشید.

  • سواری و کامیونت
  • اتوبوسی و کامیونی
  • راهسازی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • هواپیما، موتور سیکلت، دوچرخه
  • فرغون
  • تیوب
گروه کالایـــیتعرفه گمرکیآمار واردات تایر و تیوب 1399/12
قدیمجدیدوزن ( کیلوگرم )ارزش ریالیارزش دلاری
سواری رینگ 13-14-15 – سایر401110004011100014918428219075215618352160768
سواری – رینگ 1340111010675232195037705321322628025
سواری – رینگ 1440111020495088573658359290217537706
سواری – رینگ 1540111030585524391187821827121711379
سواری – سایر401110908763442158852453252737822007
جمــع کـــــل سواری412403196378115553096151859885
اتوبوسی و کامیونی – 315/80R22.5401120104011201015693453230020061451954766681
اتوبوسی و کامیونی – 385/65R22.54011202029853273960114357139428840
اتوبوسی و کامیونی – 12.00R244011203018790899224940694690853557310
اتوبوسی و کامیونی – سایر401120904011209020889835269436341109464151503
جمــع کـــــل اتوبوسی کامیونی583595147639982408234181904334
هواپیما4011300040113000147696733329555161746023
موتورسیکلت4011400040114000324753987725648382351730
دوچرخه4011500040115000584182874882383292083054
جمــع کـــــل هواپیما ، موتورسیکلت ، دوچرخه10566312595937586836180807
راهسازی ( تولید داخل دارد )40116110000
40116210000
40116310000
40116910000
4011701011611816575383751394651
40118010496354876059239702618109341
40119010000
40119210000
40119310000
40119410000
40119910000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل دارد )507966677716778077718503992
راهسازی ( تولید داخل نـــدارد )40116190000
40116290000
40116390000
40116990000
4011709027452652170322644545167432
4011809012166028328964038573778324771
401190905567612627775112300662
40119290000
40119390000
40119490000
40119990000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل ندارد )14966969351930042530383792865
لاستیک فرغون40118020992745134927510746
لاستیک فرغون40119320000
جمــع کـــــل فرغون 992745134927510746
تیوب سواری4013100040131000551003662182973741576626
تیوب دوچرخه401320004013200010982221469345435511173
تیوب هواپیما40139010401390101431280513712066789
تیوب موتورسیکلت4013902040139020489060624965514435
تیوب ( سایر )4013909040139090396236499180547341188522
جمــع کـــــل تیوب10633821410170843183357545
 
جمـــع کــــــــــل واردات تایر و تیوب12177640818715628359686445610174