آمار واردات تایر و تیوب

اعضاء محترم ؛

از طریق منوهای زیر می توانید به آمار واردات تایر و تیوب سال 1400 منتهی به اسفند ماه مربوط به گروه کالایی های زیر دسترسی داشته باشید.

  • سواری و کامیونت
  • اتوبوسی و کامیونی
  • راهسازی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • هواپیما، موتور سیکلت، دوچرخه
  • فرغون
  • تیوب
گروه کالایـــیتعرفه گمرکیآمار واردات تایر و تیوب 1400/12
قدیمجدیدوزن ( کیلوگرم )ارزش ریالیارزش دلاری
سواری رینگ 13-14-15 – سایر4011100040111000000
سواری – رینگ 1340111010435036558265693439113872783
سواری – رینگ 144011102028787823991361414859503238
سواری – رینگ 1540111030348927650589714686112045166
سواری – سایر4011109012246233222710964816253026423
جمــع کـــــل سواری22964656371479987089988447610
اتوبوسی و کامیونی – 315/80R22.54011201040112010333075654657534919660110893690
اتوبوسی و کامیونی – 385/65R22.54011202012572687177399882830542238064
اتوبوسی و کامیونی – 12.00R244011203014530549170066843959640492112
اتوبوسی و کامیونی – سایر401120904011209016157052209263922009449824743
جمــع کـــــل اتوبوسی کامیونی7656785310224841407655243448609
هواپیما40113000401130003044271684872006294011603
موتورسیکلت40114000401140003651141239603356992951435
دوچرخه4011500040115000328891540159035881286093
جمــع کـــــل هواپیما ، موتورسیکلت ، دوچرخه9984323464634399168249131
راهسازی ( تولید داخل دارد )40116110000
40116210000
40116310000
40116910000
4011701013891919165661526456327
40118010580024885757701158020418505
4011901015280271340443264605
40119210000
40119310000
40119410000
40119910000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل دارد )595444787945607753820939437
راهسازی ( تولید داخل نـــدارد )40116190000
40116290000
40116390000
40116990000
4011709013806811506469629843586833
4011809011985873322427723613276768516
40119090410212784101130461866909
40119290000
40119390000
40119490000
40119990000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل ندارد )13776766345333431216282222258
لاستیک فرغون40118020414364981411800118605
لاستیک فرغون40119320000
جمــع کـــــل فرغون 414364981411800118605
تیوب سواری401310004013100018023517162321098408627
تیوب دوچرخه40132000401320005790156857010037347
تیوب هواپیما4013901040139010208132756112031609
تیوب موتورسیکلت4013902040139020000
تیوب ( سایر )401390904013909022265428172955281670785
جمــع کـــــل تیوب408887482314075991148368
 
جمـــع کــــــــــل واردات تایر و تیوب12071247718672107927569444574018