آمار واردات تایر و تیوب

اعضاء محترم ؛

از طریق زیر می توانید به آمار واردات تایر و تیوب سال 1402 منتهی به آذر ماه مربوط به گروه کالایی های زیر دسترسی داشته باشید.

  • سواری و کامیونت
  • اتوبوسی و کامیونی
  • راهسازی، صنعتی، معدنی و کشاورزی
  • هواپیما، موتور سیکلت، دوچرخه
  • فرغون
  • تیوب
گروه کالایـــیتعرفه گمرکیآمار واردات تایر و تیوب 1402/09
قدیمجدیدوزن ( کیلوگرم )ارزش ریالیارزش دلاری
سواری رینگ 13-14-15 – سایر4011100040111000000
سواری – رینگ 13401110105,255,7984,975,326,655,96217,457,290
سواری – رینگ 14401110206,281,8086,374,515,714,21822,366,719
سواری – رینگ 15401110307,870,7288,121,582,793,61328,495,770
سواری – سایر401110908,356,05910,450,596,944,82536,682,596
جمــع کـــــل سواری27,764,39329,922,022,108,618105,002,375
اتوبوسی و کامیونی – 315/80R22.5401120104011201031,550,72730,016,037,703,060105,316,827
اتوبوسی و کامیونی – 385/65R22.54011202014,544,72913,578,932,301,78647,645,372
اتوبوسی و کامیونی – 12.00R244011203025,192,67119,602,916,235,42668,779,239
اتوبوسی و کامیونی – سایر401120904011209022,064,59620,423,636,549,37571,647,256
جمــع کـــــل اتوبوسی کامیونی93,352,72383,621,522,789,647293,388,694
هواپیما4011300040113000261,4191,206,596,152,8224,233,669
موتورسیکلت4011400040114000472,0231,463,193,666,1545,109,904
دوچرخه4011500040115000176,328220,025,442,544772,017
جمــع کـــــل هواپیما ، موتورسیکلت ، دوچرخه909,7702,889,815,261,52010,115,590
راهسازی ( تولید داخل دارد )40116110000
40116210000
40116310000
40116910000
40117010217,413237,848,649,664834,557
401180104,439,6084,544,962,492,95315,947,238
4011901014,44219,061,167,68066,882
40119210000
40119310000
40119410000
40119910000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل دارد )4,671,4634,801,872,310,29716,848,677
راهسازی ( تولید داخل نـــدارد )40116190000
40116290000
40116390000
40116990000
40117090532,105624,600,719,5852,191,579
401180908,368,43814,755,507,842,86751,737,870
4011909027,95256,697,327,955198,937
40119290000
40119390000
40119490000
40119990000
جمــع کـــــل راهسازی ( تولید داخل ندارد )8,928,49515,436,805,890,40754,128,386
لاستیک فرغون40118020000
لاستیک فرغون40119320000
جمــع کـــــل فرغون 000
تیوب سواری4013100024,53711,506,916,43040,375
تیوب دوچرخه40132000000
تیوب هواپیما40139010000
تیوب موتورسیکلت40139020000
تیوب ( سایر )40139090000
جمــع کـــــل تیوب24,53711,506,916,43040,375
 
جمـــع کــــــــــل واردات تایر و تیوب135,651,381136,683,545,276,919479,524,097