اعضاء هیأت مدیره و دبیر انجمن

کیوان
داریوش کیوان ریاست هیأت مدیره
دعائیان
مهرداد دعائیان نایب رییس هیأت مدیره
شادکمالی
عباس شادکمالی خزانه دار و عضو اصلی
بخشی زاده
حسین بخشی زاده منشی و عضو اصلی
عمرانی
ابراهیم عمرانی عضو اصلی
میرعابدینی
سید محمد میرعابدینی دبیر انجمن

اعضاء علی البدل

بازرسین

member-01
حمید اصلانی فر علی البدل اول
member-01
بهمن کارور علی البدل دوم

بازرسین هیأت مدیره

طائب
سهیل طائب بازرس اصلی
حسینعلی شهرباف
رشید شهرباف بازرس علی البدل