ثبت سفارش های تامین ارز شده

واردکنندگان محترم ؛

در صورتی که ثبت سفارش های شما تامین ارز شده ( ریال از حساب شما برداشت شده ولی سوئیفت داده نشده ) می توانید از طریق فرم زیر اطلاعات خود را ثبت نمایید.