آمار تایر در گمرکات کشور

اعضاء محترم ؛

لطفاً اطلاعات تایرهای موجود در گمرکات کشور را در خصوص گروه کالایی سواری ، اتوبوسی و کامیونی و راهسازی خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایید.