ثبت درخواست عضویت در انجمن

اعضاء محترم ؛

جهت عضویت در انجمن لطفاً ابتدا شرایط عضویت را مطالعه نمایید و سپس نسبت به تکمیل فرم های ذیل اقدام فرمایید.

  • مرحله اول : مشخصات شرکت
  • مرحله دوم : مشخصات مدیرعامل و نماینده در امور صنفی
  • مرحله سوم : بارگذاری مستندات