دریافت شماره عضویت در انجمن

اعضاء محترم ؛

جهت دریافت شماره عضویت خود در انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران ابتدا نوع عضویت خود را مشخص و سپس فیلد های مورد نظر را تکمیل و شماره عضویت خود را دریافت نمایید.