شرایط عضویت در انجمن

  • داشتن تابعیت ایرانی
  • پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه 
  • پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالانه
  • دارا بودن کارت بازرگانی معتبر در اتاقهای بازرگانی . صنایع . معادن و کشاورزی

 

تبصره ۱ : در صورتیکه هر یک از اعضا بنا به دلایلی که ذیلا احصاء میشود شرایط عضویت را از دست بدهد ، ادامه عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گردد

  • انحلال و یا عدم فعالیت مرتبط با موضوع انجمن
  • از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده ( ۹ )  اساسنامه
  • محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران

 

تبصره ۲: پذیرش مجدد اعضایی که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده است مشمول شرایط ورود اعضاء جدید خواهد بود

شماره حساب انجمن

شماره حساب انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران

بانک ملی ایران

شماره حساب : ۰۱۱۱۳۱۹۶۱۹۰۰۶

شماره شبا : IR۴۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۳۱۹۶۱۹۰۰۶

مبلغ حق ورودیه و عضویت سالانه

مبلغ حق ورودیه انجمن طبق مصوبه ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل شصت میلیون تومان و مبلغ حق عضویت سالیانه طبق مصوبه ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل چهل میلیون تومان میباشد.

مراحل عضویت در انجمن

تکمیل فرم درخواست عضویت

بررســـــی اطلاعات ثبت شده توسط انجمن

ثبت فیش های واریزی حق ورودیه و عضویت

ثبت درخواست صدور پروانه عضویت

عضویت در انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران