حذف الویت تخصیص ارز

اعضاء محترم ؛

در صورتیکه پرونده خود را ویرایش و یا به اشتباه ثبت کرده اید از طریق زیر اقدام به حذف شماره ثبت سفارش خود نمایید.

اطلاعات شما بعد از ۱۵ دقیقه از سیستم حذف و شما می توانید از طریق بخش ثبت شماره ثبت سفارش اقدام به ثبت جدید نمایید.

مهم : در صورتی اقدام به حذف شماره ثبت سفارش نمایید که در بخش ” ثبت شماره ثبت سفارش ” با خطای تکراری بودن شماره ثبت سفارش مواجه شوید.

فیلد های "*" اجباری هستند

شماره ثبت سفارش*
در صورتی که بیش از یک شماره ثبت سفارش دارید بر روی گزینه + کلیک کنید و هر شماره ثبت سفارش را در یک ردیف ثبت نمایید.