پروانه ثبت و فعالیت تشکل های اقتصادی

پروانه زیر مربوط به دوره چهارم هیات مدیره انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران به شماره ثبت ۳۷۸۵۵  از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران میباشد.

تاریخ برگزاری مجمع : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶